Kehityksen tuulia tunturissa: Ylläs Avain digitalisoi toimintaansa

Ylläs Avain on käynnistänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen, jonka eritystavoitteena on yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta.

Hankkeen tavoitteena on ottaa yrityksessä käyttöön uusi digitaalinen järjestelmä ja digitalisoida asiakasrajapinnan prosesseja. Järjestelmän tarkoitus on parantaa avainturvallisuutta, avainhygieniaa, reaaliaikaistaa tiedonvaihtoa yrityksen sisällä sekä sidosryhmiin päin. Digitalisoinnin voidaan olettaa vaikuttavan positiivisesti yritysmielikuvaan sekä yrityksen kannattavuuteen. Kestävä kehitys, sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on huomioitu hankkeessa. Kaikkia hankkeeseen osallistuvia henkilöitä, tahoja ja toimijoita kohdellaan yhdenvertaisina.

Hankkeen suunnitelman mukainen toteutusaika on 2.5.2021–30.6.2022.

Hankkeen nimi: Uuden digitaalisen järjestelmän hankinta ja räätälöinti YlläsAvain Oy:n tarpeeseen

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus yhteensä: 11 010 euroa

Yhteystiedot:
Pekka Lindstedt, projektipäällikkö
avainhuolto@gmail.com, +358 40 704 5620
Tiina Walin-Jatkola, toimitusjohtaja
tiina.walin-jatkola@yllas.fi, +358 40 827 7354